Odvojite 2 minuta ZA ultrazvučni pregled trbušne aorte.

Odvojite 2 minuta ZA ultrazvučni pregled trbušne aorte.

AORTA je glavni krvni sud u telu koji spajo srce sa svim organimo i drugim delovimo tela.

ANEURIZMA je proširenje krvnog suda koje se najčešće nalazi na trbušnom delu aorte.

OBOLEVAJU uglavnom oni stariji od 65 godina ali u Srbiji svaki četvrti pacijent ima 50-65 godina starosti.

OTKRIVANJE aneurizme trbusne aorte je moguće brzim i bezbolnim ultrazvučnim (dopler) pregledom.

JEDINI LEK za aneurizmu je operacija kod koje je rizik 1-5% (ukoliko se otkrije i operiše na vreme).

PUCANJE ANEURIZME se nazivo ruptura i nastaje ukoliko se aneurizma ne operiše. 80% bolesnika sa rupturom aneurizme aorte umre, što je jedan od 15 najčešćih uzroka smrti kod nas i u svetu.

U SRBIJI se trenutno svaki četvrti bolesnik operise kao hitan slučaj zbog rupture aneurizme trbušne aorte.

SPREČIMO PUCANJE ANEURIZME I OTKRIJMO JE NA VREME! URADITE PREVENTIVNI PREGLED ANEURIZME TRBUŠNE AORTE.

Pucanje, odnosno rupture aneuriyme jedan je od vodećih uzroka smrti kod nas i u svetu.

U cilju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja abdominalne (trbušne) aneurizme, organizovan je caravan pod nazivom “AORTA NIJE SAMO NA SRCU”, kako bi se svim zainteresovanim građanima starijim od 50 godina omogućio besplatan i bezbolan ultrazvučni pregled abdomena.

Mobilna ordinacija sa ultrazvučnim aparatom i opremom za dijagnostički pregled biće postavljena u gradovima širom Srbije. Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom Republike Srbije, Udruženjem kardiovaskularnih hirurga Srbije i Klinikom za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Mislite na svoje zdravlje!